Vyšetrenie zraku prístrojom PLUSOPTIX

Vyšetrenie zraku prístrojom PLUSOPTIX

Venujte pozornosť vyšetreniu zraku dieťaťa skríningovým meraním.

Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly vnímania.

80 % všetkých informácií prechádza cez oči. Dieťa nevie, čo znamená „zle vidieť“. Deti môžu vyrovnať očné poruchy až do 4-5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Navyše – zlé videnie nebolí.

Pozor na varovné signály:

– dieťa vie len pomaly alebo vôbec nevie rozoznať predmety v diaľke,

– kladie si knihy alebo hračky celkom pred oči,

– sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie očí,

– nemá dlhú koncentráciu pri hre do blízka, je rýchlo unavené,

– často žmurká alebo drží hlavu šikmo,

– očká má začervenané a slzia,

– dieťa má problém s koordináciou po línii ruka – oko, často siahne vedľa, potkýna sa.

Naša ambulancia Vám sprostredkuje bezdotykové a bezbolestné vyšetrenie zraku Vášho dieťaťa prístrojom PLUSOPTIX.

Ako prebieha vyšetrenie?

  • neinvazívne bezdotykové a bezbolestné vyšetrenie (dieťa sedí, meranie sa vykonáva zo vzdialenosti jedného metra)
  • nemá žiadne vedľajšie účinky ani negatívne následky na zdravie
  • binokulárne meranie (obe oči sa vyšetrujú súčasne)
  • trvá iba niekoľko sekúnd
  • prístroj má zvukové a svetelné efekty na zaujatie pozornosti dieťaťa
  • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania, odovzdá rodičovi výsledok a oznámi, či je potrebné vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára

Skríningové merania bezdotykovým prístrojom PLUSOPTIX s vysokou mierou spoľahlivosti odhalia existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí. Ukazuje sa, že až 19 % škôlkarov môže mať problém so zdravím očiek. Nebyť takejto prevencie, poruchy zraku by u nich očný lekár zistil až v školskom veku.

Najčastejšie očné poruchy detí:

Ďalekozrakosť (hyperopia) – deti vidia relatívne dobre do diaľky, ale majú problém s videním do blízka.

Krátkozrakosť (myopia) – deti vedia zrakom rozlišovať do blízka, ale na diaľku sa im javia predmety neostro.

Astigmatizmus – rohovka je nepravidelne zaoblená.

Strabizmus (škúlenie) – jedno alebo aj obe oči majú zlé postavenie kvôli očnej poruche alebo slabým očným svalom.

Amblyopia (tupozrakosť) – podvedomé potláčanie menej kvalitného vnemu v horšie vidiacom oku; ide o nedostatočné rozvinutie videnia oboma očami spôsobené anizometropiou – rozdielom zrakovej ostrosti pravého a ľavého oka.

Projekt Zdravé oči už v škôlke realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. www.unss.sk