Návšteva ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast počas COVID 19

Návšteva ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast počas COVID 19

Informácie pre pacientov pri návšteve lekára

  • každý pacient (alebo jeho zákonný zástupca), ktorý potrebuje konzultáciu alebo vyšetrenie pre zdravotný problém, telefonicky alebo inou dištančnou formou kontaktuje svojho primárneho pediatra ešte pred rozhodnutím navštíviť ambulanciu
  • triedenie pacientov prebieha telefonicky formou „triediacich“ otázok
  • v prípade potreby osobného klinického vyšetrenia sa budú využívať rôzne formy dištančnej medicíny – aktívne telefonovanie a kontrolovanie zdravotného stavu, vystavenie lekárskeho predpisu lieku prednostne vystavením e-receptu
  • odporúča sa pacientovi resp. jeho zákonnému zástupcovi telefonicky
    kontaktovať ambulanciu v prípade zhoršenia zdravotného stavu a prípadne aktívne telefonuje a monitoruje zdravotný stav dieťaťa.
  • v prípade potreby osobného klinického vyšetrenia bude pacient telefonicky pozvaný na dohodnutý čas do ambulancie
  • pri vstupe do ambulancie pacient a sprevádzajúca osoba majú minimálne ochranné tvárové rúška – rodič a dieťa pri vyšetrení nesmú používať respirátor s výdychovým ventilom, dôkladne umyté ruky alebo použije dezinfekciu rúk (dezinfekčný prostriedok s obsahom alkoholu). Sprevádzajúca osoba má dieťa na rukách, pre dojčatá si prinesie vlastné jednorazové podložky
  • ak sa preukáže, že má sprevádzajúca osoba respiračnú infekciu, nebude jej umožnený vstup do priestorov ambulancie

Zdroj: https://www.health.gov.sk/?covid-19-standardne-postrupy