eRecept

eRecept je elektronický recept. Pacient kapitovaný v našej ambulancii môže u nás požiadať o eRecept. Telefonicky na tel. čísle +421 37 653 74 62 alebo týmto elektronickým formulárom: