Služby

Služby poskytované ambulanciou:

Preventívne prehliadky – preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Súčasťou niektorých prehliadok je aj povinné očkovanie.

Povinné očkovanie – je súčasťou zdravotnej prevencie a starostlivosti o deti a je určené k predchádzaniu vzniku niektorých infekčných chorôb. Avšak je dôležité vedieť, že žiadne očkovanie nezabráni na 100% vzniku ochorenia, proti ktorému je očkovacia látka vyrobená.  Povinné očkovania určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Nepovinné očkovanie – očkovacie látky neschválené pre povinné očkovania si rodičia hradia sami.

Vyšetrenie zraku

Nastrelovanie náušníc

Odber krvi – v prípade potreby presnejšej diagnostiky vyšetrujeme nielen zápalové parametre, ale aj stav imunity pacienta, mineralogram / pri rýchlom raste, bolestiach kostí/ , prípadne orientačne poruchy trávenia / možné parazity, ochorenia pankreasu, pečene/, reumatické parametre, boreliózu.

Vyšetrenie CRP – rýchly diagnostický test baktériovej infekcie. Vyšetrenie z prsta z kvapky krvi na počkanie je pre kapitovaných poistencov zdarma. Zápalový marker umožní rozlíšiť vírusovú a bakteriálnu infekciu a tým pomáha pri rozhodovaní, či dieťa potrebuje antibiotickú liečbu. Antibiotiká sa predpisujú, len ak je to skutočne nevyhnutné.

Výter z hrdla a nosa – výtery hrdla alebo nosa sa robia pri infekciách horných dýchacích ciest alebo pri pátraní po ložiskách možnej infekcie. Umožňuje identifikovať pôvodcov infekcie a citlivosť antibiotík na týchto patogénov.

V prípade potreby sú všetci pacienti podľa zistenej diagnózy odosielaní na ďalšie vyšetrenia k špecialistom.