Dotazníky

Dotazníky pre vývinový skríning S-PMV (psychomotorického vývinu) podľa veku dieťaťa

Postup: dotazník vytlačte, vypíšte a odovzdajte lekárovi, bližšie informácie TU

elektronické dotazníky na www.zdraviedietata.sk

na stiahnutie:

Dotazník S-PMV2 pre deti vo veku do 4. týždňa

Dotazník S-PMV3 pre deti vo veku 5. – 7. týždeň

Dotazník S-PMV 4 pre deti vo veku 8. – 10. týždeň

Dotazník S-PMV5 pre deti vo veku 3.- 4. mesiac

Dotazník S-PMV6 pre deti vo veku 5. – 6. mesiac

Dotazník S-PMV7 pre deti vo veku 7. – 8. mesiac

Dotazník S-PMV8 pre deti vo veku 9. – 10. mesiac

Dotazník S-PMV9 pre deti vo veku 11.- 12. mesiac

Dotazník S-PMV10 pre deti vo veku 15. – 18. mesiac

Dotazník S-PMV11 pre deti vo veku 26. – 35. mesiacov

Dotazník S-PMV11 pre deti vo veku 36. – 40. mesiacov