Vývinový skríning – pozývame rodičov k spolupráci

Vývinový skríning – pozývame rodičov k spolupráci

Vývinový skríning je posúdenie, ako dieťa rastie a mení sa, ako sa vyvíja a je súčasťou lekárskeho vyšetrenia pri preventívnych prehliadkach detí. Deti sa správajú inak doma, inak v ambulancii. Vytvoriť si obraz o tom ako sa dieťa pohybuje, rozpráva, učí sa, ako reaguje v rôznych situáciách nie je možné bez informácií od Vás rodičov, od najbližších, ktorí dieťa dôverne poznajú.

Spolupráca rodiča spočíva v tom, že vyplní dotazník SPMV 2 až SPMV 11 podľa veku svojho dieťaťa a doručí ho lekárovi dieťaťa.

Dotazníky sú k dispozícii na web stránke www.zdraviedietata.skna našej web stránke.

Rodič má nasledovné možnosti:

  1. vyplniť elektronický dotazník na www.zdraviedietata.sk  a odoslať ho na emailovú adresu našej ambulancie info@lekarpredeti.sk, platí pre našich pacientov
  2. vyplniť elektronický dotazník, vytlačiť ho a priniesť osobne do našej ambulancie
  3. vytlačiť dotazník vo formáte pdf. z https://www.zdraviedietata.sk/kontakt/, vypísať ručne a priniesť osobne do našej ambulancie
  4. zobrať si vytlačený dotazník z našej ambulancie, vypísať ručne a priniesť osobne do našej ambulancie
  5. stiahnuť si dotazník z našej webovej stránky, vytlačiť, vypísať ručne a priniesť osobne do našej ambulancie

Vývinový skríning S-PMV

vznikol podľa medzinárodne uznávaných štandardov tvorby skríningových metód, normy boli vytvorené na základe analýzy dát rozsiahlej výskumnej vzorky slovenských detí.

pomáha lekárovi posúdiť ako sa dieťa vyvíja, či má dostatok zručností, ktoré umožňujú hrať sa, učiť sa a žiť rovnakým spôsobom ako iné deti rovnakého veku.

cieľom je zachytiť deti vyvíjajúce sa inak ako je typické. Je to preventívne opatrenie.

Od 1. mesiaca až do 3 rokov dieťaťa je psychomotorický vývin každého dieťaťa posúdený skríningom desaťkrát a to pri 2. až 11stej preventívnej prehliadke.

rodičom poskytuje informácie, ktoré správanie dieťaťa je pre jeho vek typické.

Od 1.1.2019 sa v rámci preventívnych prehliadok dieťaťa pri určovaní úrovne PMV používa ŠDTP – hodnotenie štandardizovaným spôsobom, ktorý je uvedený vyššie v texte.