Vývinový skríning ONLINE FORMOU – pozývame rodičov k spolupráci

Vývinový skríning ONLINE FORMOU – pozývame rodičov k spolupráci

Vývinový skríning je posúdenie v rámci preventívnych prehliadok, ako dieťa rastie a mení sa, ako sa vyvíja a je súčasťou lekárskeho vyšetrenia pri preventívnych prehliadkach detí. Deti sa správajú inak doma, inak v ambulancii. Vytvoriť si obraz o tom ako sa dieťa pohybuje, rozpráva, učí sa, ako reaguje v rôznych situáciách nie je možné bez informácií od Vás rodičov, od najbližších, ktorí dieťa dôverne poznajú.

Spolupráca
rodiča spočíva v tom, že rodič vyplní dotazník podľa veku
svojho dieťaťa a zašle ho lekárovi dieťaťa emailom na adresu info@lekarpredeti.sk

Dotazníky sú k dispozícii na web stránke www.zdraviedietata.sk

Vývinový skríning S-PMV

vznikol podľa medzinárodne uznávaných štandardov tvorby skríningových metód, normy boli vytvorené na základe analýzy dát rozsiahlej výskumnej vzorky slovenských detí.

pomáha lekárovi posúdiť ako sa dieťa vyvíja, či má dostatok zručností, ktoré umožňujú hrať sa, učiť sa a žiť rovnakým spôsobom ako iné deti rovnakého veku.

cieľom je zachytiť deti vyvíjajúce sa inak ako je typické. Je to preventívne opatrenie.

Od 1. mesiaca až do 3 rokov dieťaťa je psychomotorický vývin každého dieťaťa posúdený skríningom desaťkrát a to pri 2. až 11stej preventívnej prehliadke.

rodičom poskytuje informácie, ktoré správanie dieťaťa je pre jeho vek typické.