Lekár pre deti                  MUDr. Jančíková Lýdia

Lekár pre deti MUDr. Jančíková Lýdia

Všeobecný lekár pre deti a dorast – „detský lekár“

Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater) vykonáva špecializované pracovné činnosti. Tie spočívajú v prevencii, diagnostike, liečbe, dispenzarizácii, určovaní prognózy, konziliárnej, posudkovej činnosti a výskume v problematike starostlivosti o zdravé a choré dieťa. Od narodenia do 26. roku a ďalších 365 dní v ambulantnej starostlivosti, vrátane neodkladnej starostlivosti o deti a mladistvých.