Očkovanie dieťaťa … čo robiť?

Očkovanie dieťaťa … čo robiť?

Očkovanie – zistite čo sa odporúča robiť pred očkovaním, počas a po očkovaní.

Dieťa prichádza na očkovanie po predchádzajúcom dohovore so svojím detským lekárom alebo sestričkou pracujúcou v ambulancii. Niektoré ambulancie pozývajú deti na očkovanie pozvánkami poštou alebo e-mailom alebo esemeskou.

Základné pravidlá týkajúce sa očkovania (platia pre povinné aj nepovinné očkovanie)

Medzi jednotlivými druhmi očkovania, ako aj medzi jednotlivými dávkami vakcíny príslušného očkovania treba dodržiavať odporúčané časové odstupy. Konkrétne vakcíny požívame v súlade s vekovými odporúčaniami, pričom dodržujeme pravidlá pre opatrnosť alebo kontraindikácie očkovania. Ak je to možné, držíme sa pravidla, že očkujeme zdravé dieťa. Výnimkou sú odporúčané postupy očkovania pre rizikové skupiny detí.

Počas očkovania

Každé dieťa vníma návštevu u lekára individuálne. Nie je vhodné dieťa strašiť lekárom, injekciou a podobne. Ideálne je dieťa informovať o očkovaní, a to spôsobom primeraným veku a povahe dieťaťa. Pokojný a spolupracujúci prístup rodiča je pre dieťa najvhodnejšou formou, aby sa zbavilo strachu, najmä aj si už očkovanie uvedomuje.

Po absolvovaní očkovania

 • 30 minút po očkovaní by malo dieťa zotrvať v dosahu lekárskej pomoci ( v čakárni ambulancie), optimálne prvých 5 – 10 minút ešte v ambulancii.
 • 24 hodín po očkovaní sa odporúča s dieťaťom neabsolvovať dlhšie cesty. Majte na pamäti, že po očkovaní proti mumpsu, ružienke a osýpkam (MMR) sa môže objaviť reakcia na očkovanie po uplynutí ôsmich až desiatich dní. Prispôsobte tomu prípadné cestovateľské a dovolenkové plány.
 • V deň očkovania a deň po očkovaní sa neodporúča absolvovať rehabilitačné cvičenie, plávanie alebo iné fyzicky náročné aktivity. Rehabilitačné cvičenia sa môžu individuálne prispôsobiť podľa typu a intenzity cvičenia.
 • Je dobré vedieť, že zvýšená teplota až horúčka je očakávaná reakcia na očkovanie.

Všeobecne sa neodporúča u dieťaťa po očkovaní preventívne podávať lieky proti horúčke. Liekmi proti horúčke riešime až situáciu, keď teplota u dieťaťa vystúpi nad 38,0 °C, pri vyššej teplote podávame aj benzodiazepíny ako prevenciu febrilných kŕčov.

Vedľajšie príhody po očkovaní, ktoré v každom prípade konzultujte s lekárom:

 • Horúčka nad 40 °C;
 • Horúčka trvajúca viac ako 24 hodín;
 • Pretrvávajúce začervenanie, výrazná bolestivosť, výrazný opuch, zahnisanie v mieste vpichu;
 • Neutíchajúci plač v trvaní viac ako 3 hodiny;
 • Výrazná hypotónia, ochabnutosť, apatia, poruchy vedomia;
 • Kŕčovité stavy;
 • Časté zvracanie;
 • Opakované riedke stolice;
 • Výrazné obmedzenie pohyblivosti končatín, porucha chôdze;

Ak sa objaví nežiaduca reakcia, je povinnosťou očkujúceho lekára túto reakciu hlásiť epidemiológovi v spádovom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ako aj na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. V prípade závažnej reakcie po očkovaní treba konzultovať špecializované očkovacie centrum vzhľadom na potrebu vyjadrenia sa k pokračovaniu očkovania.