IMUNITA hneď po narodení

IMUNITA hneď po narodení

Imunita vášho dieťaťa – zistite viac:

Infekcie:

Imunitný systém dieťaťa je hneď po narodení vybavený všetkými potrebnými zložkami, ktoré však fungujú znížene a len postupne nadobudnú všetky ochranné vlastnosti a plnú kapacitu. V prvých týždňoch je preto vhodné vyhýbať sa prostrediu s vysokým rizikom infekcií a tiež uchrániť dieťa od kontaktu s chorými jedincami.

Materské mlieko:

Materské mlieko predstavuje jedinečnú a nenahraditeľnú tekutinu. Obsahuje nielen živiny, ale tiež protilátky a ďalšie zložky imunity, ktoré pomáhajú vaše dieťatko chrániť. Napr. prebiotické oligosacharidy obsiahnuté v materskom mlieku sú dôležité pre prežitie, rast a aktivitu tzv. zdraviu prospešných probiotických baktérií. Okrem iného tak materské mlieko efektívne napomáha tvorbe správnej črevnej mikroflóry, ktorá predstavuje samostatne aktívny orgán spolupracujúci s imunitným systémom dieťaťa.

Učenie:

Tak ako sa dieťa postupne učí, aj jeho imunitný systém nadobúda skúsenosti, učí sa a buduje si pamäť. Tú si tvorí jednak na základe kontaktu s rôznymi podnetmi z vonkajšieho prostredia, ale aj prekonaním infekcií či očkovaním. Kapacita imunitného systému malého dieťaťa je neuveriteľne veľká a v žiadnom prípade nehrozí „preťaženie“ imunitného systému napr. očkovaním či inými podnetmi zo stravy či prostredia.

Nezrelosť:

Tak ako sú viaceré orgánové systémy dieťaťa nezrelé, aj imunitný systém dieťaťa je v prvých týždňoch nezrelý a potrebuje svoj čas na dozretie. Samotné dozrievanie je pomerne rýchly proces, ale napriek tomu sa preto u malých detí typicky stretávame s vyššou chorobnosťou a častejšími infekciami dýchacieho systému. Dojčenie je najlepším spôsobom, ako prispieť k podpore a budovaniu obrany schopnosti organizmu dieťaťa.

Imunizácia (očkovanie):

V prípade mnohých ochorení nie sme našťastie odkázaní na vybudovanie imunity po prekonaní daného ochorenia, ktoré môže mať navyše komplikácie, ale môžeme u dieťaťa vytvoriť efektívnu obranu prostredníctvom vakcín aplikovaných v odporúčaných schémach. Očkovanie predstavuje jeden z najefektívnejších a najoverenejších spôsobov budovania účinnej protiinfekčnej imunity.

Tolerancia:

Tak ako sa musí imunitný systém dieťaťa naučiť brániť a bojovať, musí si vedieť vybudovať aj schopnosť rozpoznávať neškodné podnety a tolerovať ich. Na základe štúdií sa ukázalo, že črevný imunitný systém dieťaťa je pripravený spoznávať a budovať si toleranciu v období od ukončeného 4. mesiaca do konca 7.-8. mesiaca.

Toto obdobie nazývame oknom imunitnej tolerancie, čo zjednodušene znamená, že popri dojčení má dieťa postupne spoznať všetky typické potraviny pre daný región, samozrejme v primeranej forme a úprave a vybuduje si na ne toleranciu.

Alergie:

Alergie predstavujú najväčšiu skupinu civilizačných ochorení, pričom dnes na nejakú formu alergie trpí takmer tretina populácie. Jedným preventívnym protialergickým opatrením je dojčenie, pri jeho nemožnosti u rizikových detí používanie hypoalergénnych mliečnych formúl (tzv. HA-mlieka) počas prvých 4 – 6 mesiacov života. Dôležitú úlohu v prevencii alergií má včasné objavenie rizika, napr. pomocou dotazníka rodinnej alergologickej anamnézy. O riziku výskytu alergií u Vášho dieťaťa sa informujte u vášho pediatra už pri prvej návšteve.