MANUÁL čo robiť – MOJE DIEŤA JE CHORÉ

MANUÁL čo robiť – MOJE DIEŤA JE CHORÉ

Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani deťom.

Manuál čo robiť ak dieťa ochorie od Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti a rezortu zdravotníctva má pomôcť rodičom sa zorientovať pri príznakoch ochorenia dieťaťa, aj pri Covid-19. Rodičia často nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov následne zvoliť ďalší postup.

Upozorňujeme, že príznaky či odporúčania v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a odporúčanie.

Ak máte obavy a nie ste si istý, vyhľadajte odbornú pomoc svojho primárneho pediatra alebo pohotovostného zdravotníckeho zariadenia.

V Nitre je zriadená ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast na Špitálskej ul. č. 13, tel. kontakt +421 37 654 52 94,  +421 919 361 425.

Manuál je spracovaný pre tri vekové skupiny:

  • dieťa mladšie ako 3 mesiace
  • dieťa staršie ako 3 mesiace
  • dospievajúci

Príznaky ochorenia sú rozdelené do troch farieb červenej, oranžovej a zelenej zóny. Na základe zaradenia dokáže rodič určiť závažnosť ochorenia a konať. Toto rozdelenie je súčasťou dokumentu „Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19“ zverejnenom na stránke MZ SR https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-ambulancie/.

Zdroj: www.pediatridetom.sk