Obvod MUDr. Aneta Verébová – podľa ulíc

Obvod MUDr. Aneta Verébová – podľa ulíc

Obvod je vymedzený ulicami v meste Nitra. Pacienti deti a dorast, t.j. od narodenia do 28 rokov, ktorí majú trvalé bydlisko na uvedených uliciach, patria

do zdravotnej starostlivosti MUDr. Verébovej. Ambulancia je v poliklinike Fatranská na Chrenovej.

Zoznam ulíc v meste Nitra:

Trieda Andreja Hlinku – nepárne čísla, Ľudovíta Okánika, Nábrežie mládeže, Lomnická, Biringerova, Botanická, Gemerská, Gerhardthova, Jevjákova, Liptovská, Massányiho, Pod Novosadmi, Račia ulica, Slančíkovej, Spišská, Tekovská, Topoľová, Tormošská, Turčianska, Vrábeľská, Žabia, Želiarska.

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

Rozsah zdravotného obvodu určuje Lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s ustanovením par. 46 ods. 1 písm. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.